Home » Feiten en fabels » Hardheid leidingwater minstens 5,6dH

Fabel: De hardheid van leidingwater moet minstens 5,6 dH zijn

In het drinkwaterbesluit staat dat waterbedrijven drinkwater niet lager mogen ontharden dan 5,6odH.

Toch levert o.a. Vitens leidingwater met een veel lagere hardheid. Bijvoorbeeld in Epe. De waterhardheid is daar op sommige plekken 2,7odH. Lees hier de hardheid van postcode 8161 BL. De waterhardheid is daar zo laag omdat het opgepompte grondwater van nature een heel lage hardheid heeft en er geen enkele reden is deze hardheid te verhogen naar bijvoorbeeld 5,6odH.

Kwaliteitseisen drinkwater

In het Waterwerkblad 4.6 van de Samenwerkende Drinkwaterbedrijven staat:

Het behandeld water moet voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn genoemd in het
Drinkwaterbesluit, bijlage A.

En in bijlage A staat dat de hardheid minimaal 5,6odH moet zijn. Waarom dit zo is weten we niet, we hebben met meerdere waterbedrijven contact gezocht maar nog nooit een duidelijk antwoord gehad. Nogmaals, ze leveren zonder enig bezwaar water van een veel lagere hardheid maar ontharden het zelf niet verder dan 5,6odH.

Wat ook de reden is, de criteria die de waterbedrijven hanteren gelden niet niet voor particulieren. In het Waterwerkblad (Werkblad 4.6.4, januari 2017) staat:

4. Criteria ontharding van drinkwater
4.2 Woninginstallaties
Voor woninginstallaties is een meetprogramma niet vereist en er worden ook geen specifieke eisen aan de drinkwaterkwaliteit gesteld.

Je mag dus zonder enig bezwaar je leidingwater ontharden naar 0,0odH.

Conclusie: Drinkwaterbedrijven mogen volgens hun eigen normen niet verder ontharden dan 5,6 odH maar ze mogen dat wel leveren en dat doen ze ook. Wij snappen dat wel, er is namelijk geen enkele reden om het verwijderen van kalk uit water af te raden. Ook geen gezondheidsredenen, wil je daar meer over weten klik dan hier.

Overigens kan, indien gewenst, bij onze waterontharders een resthardheid van 1, 2 of 3odH probleemloos ingesteld worden. Al onzeapparaten zijn voorzien van een zogenaamd mengventiel. Maar wij raden dat af omdat je dan toch een beetje last van kalk blijft houden en er geen enkele reden voor is.

Hoe hard is je drinkwater?

Wil je weten hoe hard het leidingwater bij je thuis is? Kijk op de waterhardheidspagina hoe hoog de waterhardheid in je woonplaats of gemeente is.