Home » Feiten en fabels » Waterontharders leiden tot meer bacteriegroei en legionella gevaar

Fabel: Waterontharders leiden tot meer bacteriegroei en legionella gevaar

Waterontharders voorkomen kalkafzetting in uw waterleidingen en huishoudelijke apparaten. Kalkafzetting is een perfecte voedingsbodem voor bacteriegroei zoals de legionellabacterie. Een waterontharder voorkomt dus juist bacteriegroei!

Maar wat gebeurt er nu als u langere tijd van huis bent? Zoals bekend leidt langdurig stilstaand water leidt altijd tot meer bacteriegroei en vergroot dus de kans op legionella. Normaal gesproken is er alleen sprake van langdurig stilstaand water als u geruime tijd niet thuis bent, bijvoorbeeld bij vakanties.

Vakantie- en hygiënestand

Het is daarom raadzaam om bij terugkomst thuis alle leidingen flink door te spoelen. Dit doorspoelen geldt ook voor de meeste ontharders zoals de stroomloze types. Maar niet voor de ontharders die mooiwater levert! Op al onze modellen zit een zogenaamde “Vakantiestand” die ervoor zorgt dat tijdens uw afwezigheid de hars regelmatig gespoeld wordt met schoon water alsof u thuis bent. Het waterverbruik blijft zeer beperkt, slechts enkele liters per week zijn al voldoende. Een belangrijke voorziening is dus bij onze ontharders standaard aanwezig, vele concurrerende producten kennen deze voorziening niet.

Chloorbehandeling

Sommige aanbieders werken met systeem dat de harsbolletjes extra behandeld door middel van de aanmaak van chloor. Dat klinkt indrukwekkend maar is een zinloze toevoeging omdat deze chloorbehandeling alleen gebeurt tijdens het regenereren. Maar het regenereren gebeurt pas als u water verbruikt terwijl eventuele bacteriegroei pas kan ontstaan als u géén water verbruikt. Daarnaast wordt op deze wijze weliswaar de ontharder “gereinigd” maar de leidingen niet! Ons systeem in combinatie met het goed doorspoelen van uw leidingen geeft wél het gewenste resultaat.

Vakantiestand vergeten?

En mocht u onverhoopt een keer vergeten zijn de vakantiestand in te schakelen, dan kunt u direct na thuiskomst een geforceerde spoelbeurt uitvoeren en daarnaast uw leidingnetwerk gedurende een paar minuten met zo heet mogelijk water flink doorspoelen.