Home » Feiten en fabels » Fabel: Waterontharders leiden tot meer bacteriegroei

Fabel: Waterontharders leiden tot meer bacteriegroei en legionella gevaar

Waterontharders voorkomen kalkafzetting in je waterleidingen en huishoudelijke apparaten. Kalkafzetting is een perfecte voedingsbodem voor bacteriegroei zoals de legionellabacterie. Een waterontharder voorkomt dus juist bacteriegroei!

Maar wat gebeurt er nu als je langere tijd niet thuis bent? Zoals bekend leidt langdurig stilstaand water leidt altijd tot meer bacteriegroei en vergroot dus de kans op legionella. Normaal gesproken is er alleen sprake van langdurig stilstaand water als je geruime tijd niet thuis bent, bijvoorbeeld bij vakanties.

Vakantie- en hygiënestand

Het is daarom raadzaam om bij terugkomst thuis alle leidingen flink door te spoelen. Dit doorspoelen geldt ook voor de meeste ontharders zoals de stroomloze types. Maar niet voor de ontharders die mooiwater levert! Op al onze modellen zit een zogenaamde “Vakantiestand” die ervoor zorgt dat tijdens je afwezigheid de hars regelmatig gespoeld wordt met schoon water alsof jethuis bent. Het waterverbruik blijft zeer beperkt, slechts enkele liters per week zijn al voldoende. Een belangrijke voorziening is dus bij onze ontharders standaard aanwezig, vele concurrerende producten kennen deze voorziening niet.

Automatisch spoelen

En mocht je onverhoopt een keer vergeten zijn de vakantiestand in te schakelen (bij onze Excellentserie kan dit niet want dan gebeurt het automatisch), dan kun je direct na thuiskomst een geforceerde spoelbeurt uitvoeren en daarnaast jouw leidingnetwerk gedurende een paar minuten met zo heet mogelijk water flink doorspoelen.

Is ontsmettingsmodule nodig bij waterontharder?

Sommige aanbieders werken met systeem dat de harsbolletjes extra behandeld door middel van de aanmaak van chloor. Dat klinkt indrukwekkend maar is een zinloze toevoeging omdat deze chloorbehandeling alleen gebeurt tijdens het regenereren.

Deze ontsmettingsmodule maakt door middel van elektrolyse chloor aan uit regeneratiezout tijdens het regeneratieproces. Het chloor ontsmet vervolgens de harskolom en zou daarmee bacteriegroei uitsluiten. Maar is onzin omdat deze chloorbehandeling alleen gebeurt tijdens het regenereren. En regenereren gebeurt alleen als je water verbruikt terwijl eventuele bacteriegroei juist kan ontstaan als je géén water verbruikt. Sterker nog, als je een tijd afwezig geweest bent, is de kans groot dat de eerste regeneratie pas plaats vindt als je al dagen thuis bent. Je gebruikt dan water dat door een ontharder heengaat die al weken niet gespoeld heeft.

Dus een ontsmettingsmodule klinkt mooi maar even doorredeneren geeft een heel ander beeld. Bij mooiwater zeggen we daarom: “voorkomen is beter dan genezen”.

Kassa waterontharder

In het tv-programma Kassa van 1 april 2023 werden meerdere onjuiste uitspraken gedaan. Onder meer over bacteriegroei. De makers van het programma lieten duidelijk weten niet op de hoogte te zijn van de stand van techniek van de nieuwste waterontharders. In het programma werd ten onrechte beweerd dat een waterontharder bacteriegroei zou bevorderen. Met de nieuwste waterontharder is de kans daarop wel heel erg klein geworden. 

Onderzoek bacteriegroei waterontharders

Omdat de rest van de wereld al tientallen jaren gebruik maakt van waterontharders (met tientallen miljoenen installaties en veel langer dan in Nederland), is eind vorige eeuw al uitgebreid onderzoek gedaan naar bacterievorming in waterontharders in die landen. Conclusies zijn allemaal dat waterontharders niet leiden tot een exponentiële groei van bacteriën en dus geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Zo deed de Britse onderzoeker Simon A. Parson in 2000 een nieuw onderzoek naar waterontharders met ionenwisselaars. Onderzoek is hier te lezen: (The effect of domestic ion-exchange water softeners on the microbiological quality of drinking water – ScienceDirect).

De onderzochte situatie die getoond werd in Kassa was in slechts één huishouden waarbij het water niet direct na de waterontharder werd afgetapt. Dus totaal oncontroleerbaar waar de bacterievorming is ontstaan. Dit mag de naam “onderzoek” absoluut niet dragen.

Daarbij:
1. Doordat al onze ontharders zijn voorzien van een hygiëne-modus wordt bacterievorming eigenlijk uitgesloten. Wellicht zijn de genoemde wetenschappers niet goed op de hoogte van de laatste stand van techniek van waterontharders
2. Door kalkvorming in alle leidingen, de douchekop, de kranen, het koffiezetapparaat, etc. vindt ook een extreme vergroting van het oppervlak plaats + een enorme verruwing. Dit wordt volledig genegeerd. Dus als we het hebben over de kans van het hechten en dus groeien van bacteriën, zoals legionella,  dan levert kalkvorming echt een hele grote bijdrage. Maar door een waterontharder vindt nergens meer kalkvorming plaats en blijft alles schoon en glad. Wij hebben dit al eens in Delft besproken met professor Van der Hoek. Ondanks zijn toezegging hiernaar onderzoek te laten doen en herhaalde verzoeken van onze kant, heeft hij helaas nooit meer gereageerd
3. Elke paar dagen wordt de ontharder gespoeld met een 100% zoutoplossing. Dit pekelwater bevat de maximale hoeveelheid zout die water op kan nemen. De Dode Zee (met gemiddeld 33% zoutgehalte) is er niks bij. Geen enkele bacterie overleeft deze spoelbeurt.

Onjuiste uitspraken over waterontharders

In dezelfde uitzending van Kassa werden meer onjuiste uitspraken over waterontharders gedaan. Zie: Kassa doet onjuiste uitspraken over waterontharders

bacteriegroei waterontharders

Vragen over bacteriegroei waterontharder

Heb je meer vragen over bacteriegroei en de waterontharder of heb je een andere vraag? Laat het ons gerust weten. We geven graag antwoord.