Home » Feiten en fabels » Kassa waterontharders

Reactie uitzending Kassa en waterontharders

Op 1 april 2023 (geen grap) werd in het programma Kassa van BNN/VARA aandacht besteed aan waterontharders. Normaal gesproken zijn wij blij met aandacht voor waterontharders in de media. In dit geval hebben wij de behoefte e.e.a. toe te lichten.

Helaas werden er in de uitzending opmerkingen gemaakt die waterontharders onterecht in een kwaad daglicht stellen. Als leverancier van waterontharders, met een commercieel belang, staan wij natuurlijk 2-0 achter maar we durven best te stellen dat we er heel veel verstand van hebben.

Daarom gaan we, eigenwijs al we zijn, aantonen dat door het ontbreken van alle nuances in de gedane uitspraken, er een totaal verkeerd beeld gecreëerd wordt.

Eerst even het positieve

Dr. Hofman  onderschrijft in de uitzending dat door het gebruik van een ontharder op basis van ionenuitwisseling (met zout dus):
• Apparaten beter werken
• Apparaten minder energie verbruiken
• Er minder zeep nodig is
• Magneetontharders mogen niet zo heten want ze ontharden niet en er is ondanks alle onderzoek nog nooit aangetoond dat ze werken
• Ontharders op basis van ionenuitwisseling werken echt (en dus zal je nooit meer last zal hebben van kalkaanslag in welke vorm dan ook)

Al onze “beweringen” worden dus onderschreven.

Maar nu de items waar het nodige op aan te merken is.

Nu de items waar het nodige op aan te merken is. We doen hier een opsomming van de uitspraken en onze reactie eronder.


Uitspraak 1.

‘In Nederland is het water al zacht, de waterbedrijven hebben het calcium er voor het grootste deel al uitgehaald’

Reactie Mooiwater:
In Nederland wordt het water inderdaad vaak deels onthard. De gemiddelde hardheid is daarmee ongeveer 8dH. Op de schaal van 0-50 dH is een hardheid van 8 dus redelijk zacht. Maar toch worden er veel ontharders verkocht omdat veel mensen kalkoverlast ervaren. Natuurlijk gaat het verkalken bij een hardheid van bijvoorbeeld 24dH driemaal zo snel als bij een hardheid 8dH maar ook bij 8dH is er sprake van aanzienlijk gevolgen van de kalkvorming. Hoe het precies zit leest je hier. Als u geen kalkoverlast ervaart, dan adviseren wij om vooral geen ontharder aan te schaffen. Maar als je, zoals de meeste mensen, die kalk wel waardeloos vindt, dan hebben wij de oplossing!

Uitspraak 2. 

‘Voor de gezondheid van botten en tanden moet er volgens de WHO (World Health Organization) kalk in het water zitten’

Reactie Mooiwater:
Hier wordt het rapport van het WHO op een foutieve manier aangehaald. Sterker nog: in het WHO-rapport met de titel: Calcium and Magnesium in Drinking-water Public health significance van 7 april 2020 staat op pagina 54/55: “Hoewel bepaalde mineralen in water nuttig kunnen zijn in leveren van essentiële micronutriënten, zoals calcium, magnesium en zink, zijn er tot nu toe geen richtlijnen voor minimale concentraties van deze mineralen in drinkwater.” Je vindt het rapport hier: https://www.who.int/publications/i/item/9789241563550

Maar stel dat er nou wel minimale concentraties in zouden moeten zitten, dan is het natuurlijk de vraag in hoeverre het Nederlandse drinkwater bijdraagt aan je ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid). Dit verschilt per waterbedrijf maar we hebben het even voor je uitgerekend op basis van de gemiddelde waterhardheid in Nederland. Met deze waterhardheid moet je minimaal 28 liter water per dag drinken om de benodigde hoeveelheid calcium per dag binnen te krijgen! Meer daarover lees je hier: https://mooiwater.nl/feiten-en-fabels/waterontharders-bouwstoffen-lichaam-ongezond/

Conclusie: Er is geen minimumnorm en drinkwater levert een te verwaarlozen bijdrage aan de calciumbehoefte van je lichaam.

Uitspraak 3.

‘Goed leidingwater, met weinig bacteriën, gaat door een “filter” heen. Die bacteriën gaan zich hechten aan dat filter. Bacteriën gaan dan groeien en de kans op ziek worden neemt toe’

Reactie Mooiwater:
Omdat de rest van de wereld al tientallen jaren gebruik maakt van waterontharders (met tientallen miljoenen installaties en veel langer dan in Nederland), is eind vorige eeuw al uitgebreid onderzoek gedaan naar bacterievorming in waterontharders in die landen. Conclusies zijn allemaal dat waterontharders niet leiden tot een exponentiële groei van bacteriën en dus geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Zo deed de Britse onderzoeker Simon A. Parson in 2000 een nieuw onderzoek naar waterontharders met ionenwisselaars. Onderzoek is hier te lezen: (The effect of domestic ion-exchange water softeners on the microbiological quality of drinking water – ScienceDirect).

De onderzochte situatie die getoond werd in Kassa was in slechts één huishouden waarbij het water niet direct na de waterontharder werd afgetapt. Dus totaal oncontroleerbaar waar de bacterievorming is ontstaan. Dit mag de naam “onderzoek” absoluut niet dragen.

Even een nuance op de redenering van Dr. Hofman. Een regendouche heeft een groter oppervlak dan een gewone douche en heeft dus een grotere kans op bacteriegroei. Een leiding van 2 meter heeft tweemaal zoveel kans op bacteriegroei dan een leiding van 1 meter. Conclusie: Alles wat bijdraagt aan oppervlaktevergroting levert meer kans op bacteriegroei, zo ook de waterontharder.

Maar:
1. Doordat al onze ontharders zijn voorzien van een hygiëne-modus wordt bacterievorming eigenlijk uitgesloten. Wellicht zijn de genoemde wetenschappers niet goed op de hoogte van de laatste stand van techniek van waterontharders
2. Door kalkvorming in alle leidingen, de douchekop, de kranen, het koffiezetapparaat, etc. vindt ook een extreme vergroting van het oppervlak plaats + een enorme verruwing. Dit wordt volledig genegeerd. Dus als we het hebben over de kans van het hechten en dus groeien van bacteriën, zoals legionella,  dan levert kalkvorming echt een hele grote bijdrage. Maar door een waterontharder vindt nergens meer kalkvorming plaats en blijft alles schoon en glad. Wij hebben dit al eens in Delft besproken met professor Van der Hoek. Ondanks zijn toezegging hiernaar onderzoek te laten doen en herhaalde verzoeken van onze kant, heeft hij helaas nooit meer gereageerd
3. Elke paar dagen wordt de ontharder gespoeld met een 100% zoutoplossing. Dit pekelwater bevat de maximale hoeveelheid zout die water op kan nemen. De Dode Zee (met gemiddeld 33% zoutgehalte) is er niks bij. Geen enkele bacterie overleeft deze spoelbeurt

Wil je nog meer weten? Lees: https://mooiwater.nl/feiten-en-fabels/waterontharders-meer-bacteriegroei-legionella-gevaar/

Uitspraak 4.

Waterontharder is slecht voor het milieu, 70kg zout per huishouden per jaar is slecht voor de waterkwaliteit’

Reactie Mooiwater.
We vinden het inderdaad jammer dat we zout moeten gebruiken. Als je geen waterontharder hebt wordt inderdaad zout bespaard. Maar daar tegenover staat het verhoogde gebuikt van zeep, schoonmaakmiddelen, langere levensduur van apparatuur, hoger rendement van apparaten, etc. De baten wegen in onze ogen zeker op tegen de kosten.

Meer hierover lees je onder het kopje MILIEU bij onze Feiten & Fabels

 

Conclusie

Als iemand kalkoverlast ervaart is een waterontharder een fantastische oplossing die goed is voor het milieu en de portemonnee

Meer informatie nodig?

Download gratis en vrijblijvend de brochure!

 

Download de brochure