Home » Feiten en fabels » Automatische aanpassing aan waterhardheid is onzin

FEIT: Automatische aanpassing aan veranderende waterhardheid is onzin

Het water dat bij u uit de kraan komt is heel stabiel van samenstelling. Dit komt omdat waterleidingbedrijven er alles aan doen om dit zo stabiel mogelijk te houden. Zij worden namelijk intensief gecontroleerd op alle afspraken die in het Waterbesluit zijn vastgelegd. De waterhardheid verandert daarom ook bijna nooit. De belangrijkste reden voor een veranderende waterhardheid is wanneer het waterbedrijf overstapt op een andere waterbron. Aangezien dit bijna nooit gebeurt, zal het ook zelden voorkomen dat uw waterhardheid significant wijzigt.

Kleine wijzigingen van bijvoorbeeld 0,1 dH zijn wel mogelijk daarom hanteren de waterleidingbedrijven ook een bandbreedte van vaak 0,2-0,3 dH in hun waterhardheid.

Wat als de waterhardheid wijzigt?

Een waterontharder onthard het water naar 0 dH (tenzij er een resthardheid is ingesteld), onafhankelijk van de kleine schommelingen die er zich in de hardheid van het water voordoen. Alleen als de hardheid ineens fors zou toe- of afnemen zal een waterontharder bijgesteld moeten worden. Dit is een minimale ingreep. Dus al u ooit een brief ontvangt van uw waterleidingmaatschappij ontvangt waarin aangekondigd wordt dat de waterhardheid wijzigt, dan belt u ons en passen wij het systeem aan. Gelukkig gebeurt dit eigenlijk nooit.