Home » Feiten en fabels » Tijd tussen spoelbeurten

Fabel: De tijd tussen 2 spoelbeurten (regenereren) mag niet langer zijn dan 6 dagen

Dit is niet waar. Waar het om draait is dat water niet te lang stilstaat in verband met mogelijke bacterievorming. Als water lang stilstaat, in de douchekop, de Quooker, de waterontharder enz., dan kan dit leiden tot bacterievorming. Als u dus terugkomt van vakantie moet u altijd uw leidingen doorspoelen om dit mogelijke probleem op te lossen. Overigens is dit voor de waterontharders van mooiwater juist niet nodig is omdat al onze modellen over een (automatische) vakantiestand beschikken!

Zie ook onderstaande video over de vakantiestand en hoe bacteriegroei wordt voorkomen.

 

Als u wél thuis bent maar om wat voor reden dan ook weinig water gebruikt en/of een grote waterontharder heeft die sowieso weinig hoeft te spoelen, kan het lang duren voordat uw waterontharder gaat regenereren. Tussen 2 spoelbeurten kan zomaar 2 weken zitten. Dit geeft echter helemaal niks.

Zolang er dagelijks sprake is van waterverbruik blijven uw leidingen en uw waterontharder vrij van besmettingsgevaar. Pas als er langer dan ongeveer 6 dagen geen water wordt verbruikt is het zaak om uw leidingen door te spoelen en gebruik te maken van de vakantiestand op uw mooiwater waterontharder.