Home » Feiten en fabels » Is onthard water slecht voor je CV-ketel of boiler?

Is onthard water slecht voor je CV-ketel of boiler?

Regelmatig krijgen wij de opmerking dat de leveranciers van Cv-ketels en boilers het gebruik van onthard water afraden met zelfs garantieverlies als gevolg. Waar het om gaat in deze discussie is de vraag of onthard water negatieve invloed kan hebben op boilers en CV-ketels. Het korte en eenvoudige antwoord daarop is : nee.

Hieronder volgt voor geïnteresserden het meer technische antwoord.

Eigenschappen van water

De 4 belangrijkste fysische eigenschappen van water zijn:
1. Geleidbaarheid, uitgedrukt in 522µS/cm (micro-Siemens/centimeter)
2. TDS (Total Dissolved Solids) uitgedrukt in PPM (parts per million)
3. Zuurgraad uitgedrukt in pH
4. Hardheid uitgedrukt in dH (Duitse Hardheid)

Onthard water versus gefilterd water

Bij onthard water (door een waterontharder) worden Ca2+ en Mg2+ vervangen door Na+. Daarmee wijzigt natuurlijk de samenstelling van het water (geen kalkvorming) maar dit heeft gelukkig geen/nauwelijks invloed op de fysische eigenschappen van het water.

In tegenstelling tot een waterontharder wordt bij waterfilters de samenstelling door het filteren (verwijderen van mineralen, waaronder Ca2+ en Mg2+) wél veranderd. Er worden mineralen en andere stoffen (zoals Chloor) uit het water gefilterd en er komt niks voor terug! Bij het gebruik van waterfilters nemen zowel de geleidbaarheid, de TDS, de zuurgraad als de hardheid af . Op zich heel logisch door het eruit filteren van mineralen en ander stoffen.Daarmee ontstaat verbeterd drinkwater maar voor boilers en CV-installaties is dit water juist niet prettig. Dat komt omdat de ketel en andere metalen onderdelen, zoals de warmtewisselaar, door water in combinatie met zuurstof gaan roesten (corrosie) .

In een boiler of cv-ketel wordt daarom dus gebruik gemaakt van een anode om corrosie van het metalen oppervlak van het apparaat te voorkomen. Deze anode, vaak een opofferingsanode genoemd, is meestal gemaakt van een ander metaal dat gemakkelijker corrodeert dan het metaal van de boiler of cv-ketel. De anode corrodeert opzettelijk om het metaal van de ketel te beschermen.

Zowel de elektrische geleidbaarheid als de zuurgraad (pH) van het water zijn van invloed op hoe goed de anode werkt en hoe effectief corrosie wordt voorkomen.

Elektrische geleidbaarheid

Elektrische geleidbaarheid: De opofferingsanode werkt door een elektrische stroom te genereren. Als het water een lage geleidbaarheid heeft, kan de stroomproductie van de anode worden belemmerd, wat de bescherming tegen corrosie kan verminderen. Voldoende geleidbaarheid is dus nodig om ervoor te zorgen dat de anode effectief stroom kan genereren en het corrosieproces kan verstoren.
Zuurgraad (pH): De zuurgraad van het water, uitgedrukt als de pH-waarde, kan ook van invloed zijn op corrosie. Water met een te lage pH (zuur) kan agressiever zijn tegenover metalen oppervlakken, waardoor het corrosieproces wordt versneld.

Kortom, om ervoor te zorgen dat de anode in een boiler of cv-ketel effectief werkt en corrosie voorkomt, is het belangrijk dat het water voldoende geleidend is om stroom te laten passeren en dat de pH-waarde van het water binnen een bepaald bereik ligt om corrosie te minimaliseren.

Het is dus belangrijk om te voorkomen dat CV en boiler met mineraalarm water met een lage zuurgraad en een lage geleidbaarheid in aanraking komt. Alleen is daar bij waterontharding helemaal geen sprake van en is dit prima water om te gebruiken bij CV en boiler. Daarnaast voorkomt onthard water natuurlijk die vervelende kalkaanslag die voor een slechter rendement en levensduur van de apparatuur zorgt. Onthard water is dus juist goed omdat het de juiste eigenschappen van hard water behoudt en de vervelende eigenschappen van hard water voorkomt.

Bij gefilterd water zal de zuurgraad en de geleidbaarheid wél verslechteren en dit water is dus niet aan te raden voor CV en boiler.

Conclusie

Onthard water is prima voor CV en boiler en gefilterd water niet.

Testwaarden:
Ongefilterd hard water (Spanje) Gefilterd hard water (Spanje):
Zuurgraad: 7,76pH 6,66pH
Geleidbaarheid: 522µS/cm 363µS/cm
TDS: 260PPM 181PPM
Hardheid: 12,5dH 3,5dH

Hard water (NL) Onthard water (NL):
Zuurgraad: 7,25pH 7,32pH
Geleidbaarheid: 382µS/cm 383µS/cm
TDS: 191PPM 191PPM
Hardheid: 7,8dH 0,0dH

Meer informatie nodig?

Download gratis en vrijblijvend de brochure!

 

Download de brochure