Home » Feiten en fabels » Door ontharder stijging waterverbruik

Fabel: Een ontharder laat het waterverbruik flink stijgen door het regelmatig spoelen

Een mooiwater ontharder spoelt de hars in de cilinder alleen als het nodig is. Dit spoelen gebeurt afhankelijk van de grote van de ontharder en de plaatselijke waterhardheid en het waterverbruik. Bij een waterverbruik van 150m3 en een hardheid van 8dH leidt dit bij onze middelgrote ontharder tot ongeveer 2 spoelbeurten per maand. Per spoelbeurt wordt ongeveer 100 liter water verbruikt. Dit leidt tot een verhoging van uw waterverbruik van minder dan 3% en komt overeen met ongeveer €0,50 meerkosten per maand. Verwaarloosbaar dus.

Zie ook: Mooiwaterontharder zeer zuinig met zout