Home » Feiten en fabels » 100% efficiënt laag zoutverbruik

FEIT: Mooiwater ontharders zijn 100% efficiënt, minder zoutverbruik kan niet!

Het zoutverbruik van een ontharder bepaalt de efficiency van het apparaat. Bij elke (echte!) waterontharder die op de markt verkrijgbaar is (Tijdgestuurd, Volumegestuurd of een combinatie van beide) vindt het ontharden plaats door een eenvoudig scheikundig proces. Hierbij wordt steeds 1 Calcium2+ion en 1 Magnesium2+ion  uitgewisseld tegen 2Natrium1+ion. Als de hars is “verzadigd” met Calcium en Magnesium, dient de hars gereinigd te worden en wordt dan gespoeld met pekelwater (Natrium). Dit proces is bij alle (echte!) ontharders gelijk.

Tot zover geen verschil tussen de diverse ontharders die er op de markt zijn.

Zoutverbruik bij spoelen

Pas bij het spoelen wordt duidelijk of het spoelen efficiënt gebeurt (met gebruik van zo weinig mogelijk zout) of dat dit niet efficiënt gebeurt (meer zoutverbruik dan noodzakelijk). Op onze pagina In vergelijking met… leggen wij precies uit hoe de verschillen in zoutverbruik en dus efficiency ontstaan. Alleen de Volumegestuurde apparaten en de Proportioneel Tijd + Volume gestuurde apparaten (zoals de ontharders van mooiwater) kunnen 100% efficiënt werken. Afhankelijk van de wijze van spoelen wordt een hoge of zelfs zeer hoge efficiency bereikt! Onze Compact-lijn is zeer efficiënt en onze Excellent-lijn is zelfs het zuinigste systeem op de markt. Een zoutverbruik lager kan dan onze Excellent-lijn (bij gelijke waterhardheid en gelijk waterverbruik) is onmogelijk.

Het is dus bij de aanschaf verstandig om te letten op enerzijds de aanschafprijs en anderzijds de efficiency. Alleen de combinatie van een scherpe aanschafprijs en 100% efficiency geeft u het beste uitgangspunt bij uw overwegingen.

Onze apparaten zijn voordelig in aanschaf én voordelig in gebruik.

Zie ook: Welke soorten waterontharders zijn er?